Seanca 4 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i simptomeve depresive

Seanca 4 është e konceptuar prej një pyetësori dhe 4 videove që ju rekomandojmë t’i shikoni hap pas hapi

Hapi 1 – Pyetësori për simptome depresive– 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll

×

Hapi 2 – Video psikoedukuese për depresionin - 4:59

Hapi 3 – Video psikoedukuese për menaxhimin e simptomeve të depresionit – Vëmendja e qëllimshme apo Mindfulness – 7:54 min

Hapi 4 – Video psikoedukuese për menaxhimin e simptomeve të depresionit – Fillo të bësh, vazhdo të veprosh – 5:00 min

Hapi 5 – Video psikoedukuese për menaxhimin e simptomeve të depresionit – Ajo ishte atëhere, kjo është tani – 7:55 min