Seanca 2 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i ankthit

Seanca 2 është e konceptuar prej një pyetësori dhe 4 videove që ju rekomandojmë t’i shikoni hap pas hapi

Hapi 1 – Pyetësori për ankthin – 2 min

Pas plotësimit të pytësorit klikoni butonin mbyll

×

Hapi 2 – Video psikoedukuese për Ankthin – 4:51 min

Hapi 3 – Vidoe psikoedukuese për Ankthin dhe pandeminës – 8 min

Hapi 4 – Video psikoedukuese për menaxhimin e ankthit – Ushtrimi 5 4 3 2 1 – 3:46 min

Hapi 5 – Video psikoedukuese për menaxhimin e ankthit – Meditimi – 18:17 min

Vazhdoni në seancën 3 – Të kuptuarit dhe menaxhimi i mendimeve brengosëse

Seanca 3